Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Decola Oy, Kauppakatu 12, 40100 Jyväskylä
sähköposti: info@decola.fi

2. Rekisteriasioita hoitaa
Decola Oy, Kauppakatu 12, 40100 Jyväskylä
sähköposti: info@decola.fi

3. Rekisterin nimi
Verkkokauppa www.decola.fi asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakasrekisteriä käytetään tilausten käsittelyyn, asiakassuhteiden hoitamiseen ja ylläpitoon,
laskutukseen sekä asiakassuhteeseen liittyvään tiedottamiseen

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ostotiedot
Tietolähteenä ovat asiakkaan tallentamat tiedot tilauksen tai rekisteröitymisen yhteydessä.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tämä ei koske sitä, jos lainsäädäntö niin velvoittaa tai
yhteistyötahoa, joka auttaa sivustomme ylläpidossa ja liiketoiminnan suorittamisessa, mutta
tällöinkin tiedot on pidettävä luottamuksellisina.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisterin tiedot on tallennettu järjestelmään, johon pääsy on mahdollista vain kyseisen
oikeuden omaavalle salasanoin ja tunnuksin. Järjestelmä on suojattu myös palomuurein ja muiden
teknisten keinojen avulla. Tiedot sijaitsevat lukitussa ja vartioiduissa tiloissa.

8. Rekisteröinnin kielto- ja tarkastusoikeus
Henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramainonta,
suoramarkkinointi sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Rekisteröidyllä on myös oikeus
tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Niin kielto- kuin tarkastuspyyntö tulee
tehdä kirjallisesti.

9. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää käsittelyn kannalta virheellisen, tarpeettoman,
puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä.
Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti.

Tykkää meistä

Checkout - Oma maksutapa kaikille